• Mr Tuấn - Khách sạn Hà Nội
    Dịch vụ khá chuyên nghiệp, Quy trình dõ dàng, Nhân viên nắm vững kỹ thuật và tận tình tôi thấy yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây.
  • Mr Hùng - Khách sạn NIKKO
    Thiết bị khá mới chúng tôi sẽ thường xuyên sử dụng dịch vụ của các bạn, tuy nhiên cần có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng thân thiết hơn.
  • Ms Hồng - Khách sạn Thắng Lợi
    Thiết bị tốt sử dụng ổn định chính sách chăm sóc sau bán hàng tốt, lần đầu tiên tôi mua hàng xong, có nhân viên gọi lại hỏi thăm về vệc sử dụng thiết bị.


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU VIVITEK [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIVITEK D555/D55FA/D556

Dùng thay thế cho máy chiếu VIVITEK

[/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU NEC [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL NEC MX311

Dùng thay thế cho máy chiếu NEC

[/chitiet]


 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU VIVITEK [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIVTEK DU8090Z

Dùng thay thế cho máy chiếu VIVITEK 

[/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU SONY [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL SONY EX7/ES7/ES5

Dùng thay thế cho máy chiếu SONY

[/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU SONY [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL SONY EX100

Dùng thay thế cho máy chiếu SONY

[/chitiet] [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] NGUỒN MÁY CHIẾU SONY [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL SONY DX220/DX221/DX240/DW240

Dùng thay thế cho máy chiếu SONY

[/chitiet]


 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU Epson [/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL Epson X04/S04
Công xuất 200W
Dùng thay thế cho máy chiếu Epson
[/chitiet]


 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU Mitshubishi [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL Mitshubishi XD250U/XD280U

Công xuất 240W

Dùng thay thế cho máy chiếu Mitshubishi


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU Infocus [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL Infocus IN112/IN122

Công xuất 230W

Dùng thay thế cho máy chiếu Infocus


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU VIVITEK [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIVITEK  H1060/ D55FA

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu VIVITEK

 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU VIEWSONIC [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIEWSONIC PJD6553/PJD6552LWS

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu VIEWSONIC

 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU VIEWSONIC [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIEWSONIC PJD5132/PJD5134/PJD6235/PJD6243

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu VIEWSONIC

 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU VIEWSONIC [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL VIEWSONIC PJD5155/PJD5255/PJD5555W/PJD5154/PJD5153

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu VIEWSONIC

 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU Mitshubishi [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL Mitshubishi EX220U/EX240U/EX221U

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu Mitshubishi

 [/chitiet]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU SONY DX100/DX102/DX111/DX142[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL SONY DX SERI 
Công xuất 210W
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet] 

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX172[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX172
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]LCX101[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Model LCD LCX01

Độ phân giải 1024X768

Dùng thay thế cho máy chiếu

 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]LCX055[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Model LCD LCX055

Độ phân giải 1024X768

Dùng thay thế cho máy chiếu

 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban] [giacu][/giacu] [ma]DMD NEC HD[/ma] [hot][/hot] [giam][/giam] [chitiet] Model Chíp: DMD 1280B

Độ phân giải: 1280 x 800

Kích Thước: 32mm x22mm x5.4mm

[/chitiet] 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX103[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX103
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban] [giacu][/giacu] [ma]DMD OPTOMA HD[/ma] [hot][/hot] [giam][/giam] [chitiet] Model Chíp: DMD 1280B

Độ phân giải: 1280 x 800

Kích Thước: 32mm x22mm x5.4mm [/chitiet] 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX066[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX066
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX070[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX070
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX080[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX080
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX094[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX094
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX080[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX080
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX102[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX102
Độ phân giải 1280X800
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX118[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX118
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]LCX100[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Model LCX111

Độ phân giải 1024X768

Dùng thay thế cho máy chiếu

 [/chitiet]

 [giaban]Liên hệ[/giaban] [giacu][/giacu] [ma]DMD 1280B[/ma] [hot][/hot] [giam][/giam] [chitiet] Model: CHIP DMD 1280B
Độ phân giải: 1280x800

Kích Thước: 32mm x22mm x5.4mm [/chitiet]

 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]LCX111[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Model LCD LCX111

Độ phân giải 1024X768

Dùng thay thế cho máy chiếu

 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]LCX 124[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model  LCX124

Độ phân giải 1024X768
 Thay thế cho các dòng máy sử dụng LCD 

 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5555W[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1280B

Độ phân giải 1280X800

 [/chitiet]

 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5126/5132[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

kích thước 22x32mm


 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD BenQ MX532/MX535/MX528/MX631[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1076B

Độ phân giải 1024x768 

Kích thước: 22x32mm

 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD BenQ MS506/ MS550[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

Kích thước: 22x32mm

 [/chitiet]

 

          [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]CHIP DMD 1910B[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

 

[chitiet]

            Model: CHIP DMD 1910B

            Độ Phân Giải: 1920 x 1080 (Full HD)

            Kích Thước: 35mm x 32mm x 4.5mm

           Sản Phẩm Chip DMD 1910B dùng cho các dòng máy chiếu có độ phân giải Full HD như:

            Máy Chiếu Vivitek H1188BK; Vivitek DH976WT; Vivitek DH833; Vivitek H1060...

[/chitiet]


 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD OPTOMA SA500[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

 [/chitiet]

 


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD Mitsubishi EX220U/EX240U[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1076B

Độ phân giải 1024x768 

 [/chitiet]

 

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD Optoma S314/S316[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5134[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

 [/chitiet]


 [giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5234[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1076B

Độ phân giải 1024x768 

 [/chitiet]

 
[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5255[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1076B

Độ phân giải 1024x768 

 [/chitiet][giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]Bóng đèn Viewsonic PJD5155[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Lamp VIEWSONIC RLC092

Độ sáng 3200 Ansi Lumens

Công suất bóng đèn 190W

Tuổi thọ bóng đèn 10.000 Giờ

 [/chitiet]

Danh sách mạng xã hộihttps://www.linkedin.com/in/suamaychieutft/
https://suamaychieutft.wordpress.com/
https://suamaychieutft.business.site/
http://suamaychieutft.eklablog.com/
http://suamaychieutft.mystrikingly.com/
http://suamaychieutft.simplesite.com/
https://suamaychieutftvn.hatenablog.com/
https://suamaychieutft.page.tl/
https://ello.co/suamaychieutft
https://suamaychieutft.doodlekit.com/
https://works.bepress.com/suamaychieutft/
https://suamaychieutft.blogspot.com/
http://suamaychieutftvn.over-blog.com/home
https://trello.com/c/jSGJ9YAC/2-repeat
https://poptype.co/suamaychieutft/description
https://www.vingle.net/suamaychieutft
https://twitter.com/suamaychieutft
https://bit.ly/suamaychieutft
https://www.reddit.com/user/suamaychieutft/
https://getpocket.com/@suamaychieutft
https://www.mixcloud.com/suamaychieutft/
https://www.diigo.com/user/suamaychieutft
https://www.scoop.it/u/s-a-may-chi-u-tft
https://mix.com/suamaychieutft/
https://trello.com/suamaychieutft
https://www.plurk.com/suamaychieutft
https://www.instapaper.com/p/7994811
https://linkhay.com/u/suamaychieutft
https://tapas.io/suamaychieutft
http://www.folkd.com/user/suamaychieutft
https://www.trepup.com/tft-suamaychieu
https://itsmyurls.com/suamaychieutft
https://degreed.com/suamaychieutft/index/1#/skills
https://www.wishlistr.com/suamaychieutft
https://guides.co/p/suamaychieutft
https://www.crokes.com/suamaychieutft/
https://www.vietnamta.vn/suamaychieutft
https://dashburst.com/suamaychieutft
http://guildwork.com/users/suamaychieutft
https://www.flickr.com/people/suamaychieutft/
https://500px.com/suamaychieutft
https://www.pinterest.com/suamaychieutft/
https://en.gravatar.com/suamaychieutft
https://www.deviantart.com/suamaychieutft
https://issuu.com/suamaychieutft
https://soundcloud.com/tft-sua-may-chieu
https://myspace.com/suamaychieutft
https://writeablog.net/xu1kivj8qu
https://gitlab.com/suamaychieutft
https://disqus.com/by/tftsuamaychieu/
https://www.patreon.com/user/creators?u=37302130
https://about.me/suamaychieutft
https://hub.docker.com/u/suamaychieutft
https://www.pexels.com/@suamaychieu-tft-3081831
https://gumroad.com/l/suamaychieutft
https://forums.asp.net/members/suamaychieutft.aspx
https://www.reverbnation.com/suamaychieutft
https://fliphtml5.com/homepage/umddb
https://sketchfab.com/suamaychieutft
https://www.spreaker.com/user/suamaychieutft
https://connect.symfony.com/profile/suamaychieutft
https://profile.ameba.jp/ameba/suamaychieutft
https://letterboxd.com/suamaychieutft/
https://pastebin.com/u/suamaychieutft
https://flipboard.com/@suamaychieutft
https://hubpages.com/@suamaychieutft
https://speakerdeck.com/suamaychieutft
http://www.wikidot.com/user:info/suamaychieutft
https://www.threadless.com/@suamaychieutft/activity
https://www.turnkeylinux.org/user/1251439
https://visual.ly/users/suamaychieutft/portfolio
https://www.thingiverse.com/suamaychieutft/about
https://wakelet.com/@suamaychieutft
https://ko-fi.com/suamaychieutft
https://qiita.com/suamaychieutft
https://thimpress.com/forums/users/suamaychieutft/
https://suamaychieutft.contently.com/
https://devpost.com/suamaychieutft
https://postheaven.net/vhcs658h2g
https://gfycat.com/@suamaychieutft
https://forum.cs-cart.com/user/84635-suamaychieutft/
https://bbpress.org/forums/profile/suamaychieutft/
https://ask.fm/suamaychieutft
https://www.minds.com/suamaychieutft/
https://www.inprnt.com/profile/suamaychieutft/
https://www.magcloud.com/user/suamaychieutft
http://uid.me/suamaychieutft
http://www.webestools.com/profile-218456.html
https://coolors.co/u/suamaychieutft
https://gamejolt.com/@suamaychieutft
https://muckrack.com/sua-may-chieu-tft/bio
https://mootools.net/forge/profile/suamaychieutft
https://id.pr-cy.ru/user/profile/suamaychieutft/#/profile
http://www.cplusplus.com/user/suamaychieutft/
https://www.beatstars.com/suamaychieutft/feed
http://www.supportduweb.com/profile-97652.html
https://myanimelist.net/profile/suamaychieutft
https://www.bonanza.com/users/44571711/profile
https://stocktwits.com/suamaychieutft
http://www.authorstream.com/suamaychieutft/
https://pantip.com/profile/5981109#topics
http://suamaychieutft.brandyourself.com/
https://gab.com/suamaychieutft
https://gust.com/accelerators/suamay-tft
https://growthhackers.com/members/tft-suamaychieu
https://www.tor.com/members/suamaychieutft/
https://www.ultimate-guitar.com/u/suamaychieutft
https://vbscan.fisica.unimib.it/suamaychieutft
https://8tracks.com/suamaychieutft
https://lookbook.nu/suamaychieutft
https://www.domestika.org/en/suamaychieutft
https://www.artfire.com/ext/people/suamaychieutft
https://www.viki.com/users/suamaychieutft/about
http://groupspaces.com/suamaychieutft/pages/home
http://www.abstractfonts.com/members/1470741
https://www.myminifactory.com/users/tftsuamaychieu
https://www.stem.org.uk/user/823954
https://os.mbed.com/users/suamaychieutft/
https://expo.io/@suamaychieutft
https://crooksandliars.com/user/suamaychieutft
https://www.hulkshare.com/suamaychieutft/activity
https://www.forexfactory.com/suamaychieut
https://triberr.com/suamaychieutft
https://penzu.com/public/92c49494
https://www.longisland.com/profile/suamaychieutft
https://steepster.com/suamaychieutft
https://subrion.org/members/info/suamaychieutft/
https://app.roll20.net/users/7032856/suamaychieutft
https://pbase.com/profile/suamaychieutft
https://my.desktopnexus.com/suamaychieutft/
https://www.play.fm/suamaychieutft
http://worldcosplay.net/member/893363
https://www.mobypicture.com/user/suamaychieutft
https://musescore.com/user/35436995
https://blip.fm/suamaychieutft
https://player.me/suamaychieutft/about
http://www.divephotoguide.com/user/suamaychieutft/
https://v4.phpfox.com/profile-26380
https://enetget.com/suamaychieutft
https://bibliocrunch.com/profile/suamaychieutft/
https://uberant.com/users/suamaychieutft/
https://able2know.org/user/suamaychieutft/
https://www.quibblo.com/user/suamaychieutft
https://www.debate.org/suamaychieutft/
http://www.lawrence.com/users/suamaychieutft/
https://recordsetter.com/user/suamaychieutft
https://www.cakeresume.com/me/tft-sua-may-chieu
https://tune.pk/user/suamaychieutft/about
https://www.zoimas.com/profile/suamaychieutft/about
https://www.hashatit.com/suamaychieutft
http://www.good-tutorials.com/users/suamaychieutft
https://www.misterpoll.com/users/594024
https://www.mapleprimes.com/users/suamaychieutft
https://www.bagtheweb.com/u/suamaychieutft/profile
https://www.metooo.io/u/suamaychieutft
https://www.woddal.com/suamaychieutft
http://sonicsquirrel.net/detail/user/suamaychieutft/
https://mxsponsor.com/riders/suamaychieutft/about
http://appsplit.com/users/suamaychieutft
https://beermapping.com/account/suamaychieutft
https://id.pr-cy.ru/user/profile/suamaychieutft/#/profile
https://gumroad.com/suamaychieutft
http://qooh.me/suamaychieutft
https://www.mips.com/forums/users/suamaychieutft/
https://nootheme.com/forums/users/suamaychieutft/
https://yolotheme.com/forums/users/suamaychieutft/