[tintuc]

Daiphatcare chuyên thu mua máy chiếu cũ sony các model sau giá cao, thu mua máy chiếu tận nơi, thủ tục nhanh gọn nhất và hợp tác dài lâu.

- Mua máy chiếu cũ sony model sony VPL DX100, VPL EX100, VPL EX120/175/120/145/245/222/220/275/295/241/245, VPL DX102/120/124/146/111/122/120, VPL FX30/35/37/40, VPL EW130/120/140/150/160/170/180, VPL DX11/15/10, VPL-DW122/ VPL-DX142/ VPL-DX122/ VPL-DX102/ VPL-DW126/ VPL-DW120/ VPL-DX146/ VPL-DX140/ VPL-DX126/ VPL-DX120/ VPL-DX100/ VPL-FHZ700L/ VPL-FH500L/ VPL-FX500L/ VPL-FH36/ VPL-FH31/ VPL-FHZ55/ VPL-FX37/ VPL-FX35/ VPL-FX30/ VPL-CH375/ VPL-CH370/ VPL-CH355/ VPL-CH350/ VPL-CW276/ VPL-CW275/ VPL-CW256/ VPL-CW255/ VPL-CX276/ VPL-CX275/ VPL-CX235/ VPL-CX236/ / VPL-SW635C/ VPL-SW630C/ VPL-SW620C/ VPL-SW630/ VPL-SW620/ VPL-SX630/ VPL-SW235/ VPL-SW225/ VPL-SX235/ VPL-SX225/ VPL-SX236, sony VPL EW235

- Mua máy chiếu cũ Panasonic LB330,  LB1/2/3, panasonic LB78/80/90/75, LX22/24/26/28, LB330, LB300/280, VX450, VX415., lb50sea/ 5oea/ 51sea/ 51ea/ 51ntea/ 55ea/ 550ntea/ 60ea/ 60ntea/ lb75vea/ lb78vea/ lb80ea/ lb80ntea/ lb90ea/ lb90ntea/ lx270ea/ lx271ea/ LX321ea/ lx300ea/ lx351ea/ lx26hea/ lx300hea/ lb280a/ lb300a/ LB303/ lb330a/ LB332/ LB353/ lb360a/ LB382/ LB383/ LB412/ LB423/ PT- VX42Z/ VX415NZ/ VX420/ VX425N

- Mua máy chiếu cũ opotma giá cao như optoma EX555/556/551/635/631/300, PJ666/512/612/615,EX330/ EW330/ EX521/ ES522/ 526/ 526L/ EX532/ 536/ 538/ 539/ EW536/ pj666/ pj888/ 2900s/ 3000s/ ex550/ ES550/ 555/ EX550/ 555/ ES556/ EX556/ EW556/EX612/ EX615/EX631/ EW631/ EX635/ 774/ EX565ut/ 610sti/ EW610sti/ 611st/ 675uti-3d/ 765ut/ EX765w/  EW766/ 775/ 785/ 855/ 865/ S2015/ X2015/ S2215/ X2215/ W2015/ 3ds1/ 3dW1/ HD20lv/ 23/ 25lv/ 26/ 28dse/ 200d/ 33/ 35lv/ 36/ 50/ 66/ 67/ 82/ 87/ 93/ EP721/ Ep761/ EP763S/ 1691li/ 7155i/ EH1020/ 1060/ 2060/ 7500/ GT720/ 750/  ML300/ 500/ ZX210st/ zw210st

- Thu mua máy chiếu cũ Viewsonic PA503S, PA502X, PA503W, PJD5155, PJD5134, PJD5132, PJD5152, PJD55153, PJD5255, PJD5234L, PJD5555, PJD5533W, PJD5254, PJD515, PJD6235, PJD6544W, PJD6553, PJD6234, PJD6352LWS, PJD7831, PJD7720HD, PJD7820HD, PJD7321, PJD7321, PJD6683, PJD6352...

- Mua máy chiếu cũ casio XJ-F10X, casio XJ-V100W, XJ-V2, XJ-V10X, XJ-V110W
[/tintuc]