[tintuc]
Cho thuê máy chiếu tại hà nội giá rẻ - Bảng giá cho thuê máy chiếu tại hà nội
- Bệnh viện máy chiếu daiphatcare chuyên cho thuê máy chiếu tại hà nội
- BẢNG GIÁ CHO THUÊ.
CƯỜNG ĐỘ SÁNG THUÊ 1/2 NGÀY THUÊ 1 NGÀY
Máy sáng 3.000 Ansi Lumen 250.000VND/máy/ngày 300.000/máy/ngày
Máy sáng 3.500 Ansi Lumen 280.000VND/máy/ngày 330.000VND/máy/ngày
Máy sáng 4.200 Ansi Lumen 450.000VND/máy/ngày 550.000VND/máy/ngày
Máy sáng 5.000 Ansi Lumen 700.000VND/máy/ngày 1.000.000VND/máy/ngày

- BẢNG GIÁ THUÊ DÀI NGÀY
THUÊ 2-5 NGÀY      THUÊ >5 NGÀY
280.000VND/máy/  250.000VND/máy/ngày
300.000VND/máy/ 280.000VND/máy/ngày
500.000VND/máy/ 450.000VND/máy/ngày
950.000VND/máy/ 900.000VND/máy/ngày


- Máy sáng 5.500 - 10.000 Ansi 


Bảng giá cho thuê màn chiếu
Kích thước màn chiếu Giá thuê trong ngày Giá thuê dài ngày
Màn chiếu 3 chân 100" 100.000VND/màn/ngày 80.000VND/màn/ngày
Màn chiếu 3 chân 120" 150.000VND/màn/ngày 120.000VND/màn/ngày
Màn chiếu 3 chân 140" 200.000VND/màn/ngày 180.000VND/màn/ngày
Màn chiếu 3 chân 180" 650.000VND/màn/ngày


[/tintuc]