[giaban]Liên hệ[/giaban] [giacu][/giacu] [ma]DMD 1280B[/ma] [hot][/hot] [giam][/giam] [chitiet] Model: CHIP DMD 1280B
Độ phân giải: 1280x800

Kích Thước: 32mm x22mm x5.4mm [/chitiet]