[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma] CAO ÁP MÁY CHIẾU Mitshubishi [/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

[chitiet]

Cao áp máy chiếu dùng thay thế cho các MODEL Mitshubishi EX220U/EX240U/EX221U

Công xuất 190W

Dùng thay thế cho máy chiếu Mitshubishi

 [/chitiet]