[giaban]Liên hệ[/giaban] [giacu][/giacu] [ma]DMD NEC HD[/ma] [hot][/hot] [giam][/giam] [chitiet] Model Chíp: DMD 1280B

Độ phân giải: 1280 x 800

Kích Thước: 32mm x22mm x5.4mm

[/chitiet]