[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]

[ma]CHIP DMD 1910B[/ma]

[hot][/hot]

[giam][/giam]

 

[chitiet]

            Model: CHIP DMD 1910B

            Độ Phân Giải: 1920 x 1080 (Full HD)

            Kích Thước: 35mm x 32mm x 4.5mm

           Sản Phẩm Chip DMD 1910B dùng cho các dòng máy chiếu có độ phân giải Full HD như:

            Máy Chiếu Vivitek H1188BK; Vivitek DH976WT; Vivitek DH833; Vivitek H1060...

[/chitiet]