[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD BenQ MS506/ MS550[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 8060B

Độ phân giải 800X600

Kích thước: 22x32mm

 [/chitiet]