[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD BenQ MX532/MX535/MX528/MX631[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1076B

Độ phân giải 1024x768 

Kích thước: 22x32mm

 [/chitiet]