[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]Chip DMD VIEWSONIC PJD5555W[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model Chíp DMD 1280B

Độ phân giải 1280X800

 [/chitiet]