[giaban]Liên hệ[/giaban]
[giacu][/giacu]
[ma]LCX172[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]
Model LCD LCX172
Độ phân giải 1024X768
Dùng thay thế cho máy chiếu
 [/chitiet]