[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu][/giacu]
[ma]LCX 124[/ma]
[hot][/hot]
[giam][/giam]
[chitiet]

Model  LCX124

Độ phân giải 1024X768
 Thay thế cho các dòng máy sử dụng LCD 

 [/chitiet]